Nyilatkozat


Nyilatkozatot tevő ........................................................................................................

Útlevél/Személyi igazolvány száma: .........................................................................

Cím: ................................................................................................................................

Telefon: ..........................................................................................................................

Email: ............................................................................................................................,

a továbbiakban: Önkéntes.

Alulírott Önkéntes, ezennel kijelentem, hogy vállalom és magamra érvényesként fogadom a következőket:

  1. A Levegő Munkacsoport által indított "Lakossági mérésekkel a játszótereken a tiszta levegőért"" projekt keretében kölcsönveszem a Levegő Munkacsoporttól a ............................................................számú hordozható, levegőminőséget mérő "Atmotube PRO" mérőműszert annak érdekében, hogy a levegő minőségét megmérjem olyan külső és belső tereken - elsősorban egy vagy több játszótéren - ahol gyermeke(i)mmel, unoká(i)mmal szoktam tartózkodni.

  2. Vállalom, hogy a műszer által a játszóter(ek)en rögzített adatokat összegyűjtöm és megosztom a Levegő Munkacsoporttal mindvégig, amíg az eszközt használom.

  3. Jelen nyilatkozat a ..............................................................................-tól. ...............................................................-ig tartó időszakra szól. Ezen időszak véget érte után késedelem nélkül visszaszolgáltatom az Atmotube PRO műszert a Levegő Munkacsoportnak. Ha ennél az időszaknál tovább szeretném használni az eszközt, a Levegő Munkacsoport ismét a rendelkezésemre bocsájthatja a mérőeszközt egy általa meghatározott időre szóló második kölcsönzési időszakra.

  4. A fent megadott email-címemre két nappal a kölcsönzési idő lejárata előtt értesítést fogok kapni arról, hogy vissza kell adnom az Atmotube PRO műszert a Levegő Munkacsoport részére.

  5. Abban az esetben, ha bármikor szeretném felfüggeszteni a projektben való részvételemet, azonnal jelzem azt a Levegő Munkacsoportnak, és késedelem nélkül visszaszolgáltatnom részére az Atmotube PRO műszert.

  6. Beleegyezem, hogy az Atmotube PRO eszközt kizárólag a jelen nyilatkozat mellékletében olvasható leírásnak megfelelően használom.

  7. Abban az esetben, ha a Levegő Munkacsoporttól általam kölcsönvett Atmotube PRO műszer elvész vagy megrongálódik, 55.000 forintot [https://atmotube.com] fizetek a Levegő Munkacsoportnak, a jelen nyilatkozat 3. pontjában meghatározott időszak lejáratát követő 14 napon belül.

Budapest, 2019.......................................................

                                                                                                              Az Önkéntes aláírása


A „Lakossági mérésekkel a játszótereken a tiszta levegőért” a Levegő Munkacsoport és a Szentpétervári Bellona közös projektje.Támogatók: Európai Bizottság és EU-Oroszország Civil Fórum.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el